Do'stim bu yo'lingdan qayt
Ertalabmi kechki payt

Kerakmi shu arzon hayot ayt
Kerakmi shu arzon xay ayt xay ayt

Kerakmi shu arzon hayot ayt
Kerakmi shu arzon xay ayt xay ayt

Do'stim bu yo'lingdan qayt
Ertalabmi kechki payt

Kerakmi shu arzon hayot ayt
Kerakmi shu arzon xay ayt xay ayt

Kerakmi shu arzon hayot ayt
Kerakmi shu arzon xay ayt xay ayt

Kommentlani ichini titadi
Ko'radi kimni qati titadi

Sekin asta gapga qo'shiladi
So'zlarini baloday biladi