Siz borsizki har oqshom
Uy mehmonga toplar
Siz borsizki har oqshom
Uy mehmonga toplar

Duolaringiz bilan birim ikki bo‘lar
Duolaringiz bilan birim ikki bo‘lar
Dushmanlarim otgan tosh
Yarim yo‘lda qolar

Dushmanlarim otgan tosh
Yarim yo‘lda qolar
Rahmat sizga otajon
Ming shukur boringizga

Rahmat sizga otajon
Ming shukur boringizga
Bor yo‘g‘im teng emas
Boshdagi qoringizga