To'y obordim ming otliqla ilina
Adashmasam chorvak degan yerina

To'y obordim ming otliqla ilina
Adashmasam chorvak degan yerina

Bir qiz keldi choy poyingiz bomi deb
Oshiq bo'ldim qizlani xushfe'lina
Bir qiz keldi choy poyingiz bomi deb
Oshiq bo'ldim qizlani xushfe'lina

Voh shu qizni ishida yonar yurak
Urganch halak chorvok halak man halak

Voh shu qizni ishida yonar yurak
Urganch halak chorvok halak man halak