Pulim bo'lsa o'zim bilardim
Bir ajoyib ishlar qilardim

Menga yomonlik qilganlarga
Men esa yaxshilik qilardim

Pulim bo'lsa o'zim bilardim
Bir ajoyib ishlar qilardim
Menga yomonlik qilganlarga
Men esa yaxshilik qilardim

Meni pulga sotganlarga pul beray
Meni gulga sotganlarga gul beray

Oyog'imdan chalganlarga oyoq kiyim
Sovg'a qilib men ham bir uyaltiray

Meni pulga sotganlarga pul beray
Meni gulga sotganlarga gul beray
Oyog'imdan chalganlarga oyoq kiyim
Sovg'a qilib men ham bir uyaltiray

Pulim bo'lsa o'zim bilardim
Bir ajoyib ishlar qilardim
Menga yomonlik qilganlarga
Men esa yaxshilik qilardim