ciki ciki yapti dondi

Zilleri taktı çıkı çıkı yaptı
Döndü dolandı şöyle bir baktı
Zilleri taktı çıkı çıkı yaptı
Döndü dolandı şöyle bir baktı