Kimlar uchun dunyoda
Bo'z bo'rining og'zi qon
Asli uning olamdan
Balki bag'ri dili qon

Kimlar uchun dunyoda
Bo'z bo'rining og'zi qon

Asli uning olamdan
Balki bag'ri dili qon

Men ham o'shal bo'ri kabi
Yongan erurman pinhon
Men ham o'shal bo'ri kabi
Yongan erurman pinhon

Yolg'iz ayol dunyoda
Dilxun ekan azizlar

Yolg'iz ayol dunyoda
Dilxun ekan azizlar