Ex ba‘zibir erkaklar sizlarga ne bo‘lmoqda
Qaynotaning puli deb xotinga qul bo‘lmoqda
Bunchalikga bormanglar Bunchalikga bormanglar

Erkaklarni xurmati shunday qilib o‘lmoqda
Qizi bilan ishi yo‘q otasini so‘raydi

Qancha mol davlati bor shunisiga qaraydi
Qizi bilan ishi yo‘q otasini so‘raydi

Qancha mol davlati bor shunisiga qaraydi
Uy moshina ob bersa o‘z otasin unutib
Qaynotaning uyiga borib olishga yaraydi
Ex xotinning qullari ex xotinning qullari

Naxot tatiydi sizga ayolingiz pullari
Ex xotinning qullari ex xotinning qullari

Naxot tatiydi sizga ayolingiz pullari
Bizni ota bobolar mehnat qilgan yer chopib