U jilmayib boqadi
Yurishlari yuragim yoqadi yoqadi
Sevgim shamdek oqadi
Erkalanib qoshlarini qoqadi

Chaqmoq ko'zli chaqmoq
Nozlanib asta yuradi yuradi
Qaymoq so'zli qaymoq

Yuragim xasta uradi uradi
Qancha sevsan ko'proq
U esa klabini buradi buradi

Chaqmoq ko'zli chaqmoq
Nozlanib asta yuradi yuradi

Qaymoq so'zli qaymoq
Yuragim xasta uradi uradi
Qancha sevsan ko'proq
U esa klabini buradi buradi