Hayot zarbasiga
Keradi ko'krak
Ro'zg'or tashvishida
Yuradi erkak
Qaddini bukmagin
Qilmagin ermak
Erkakning boshini
Egmagin hayot
Erkakning boshini
Egmagin hayot

Nomardlarga muhtoj
Qilmagin aslo
G'ururini tig'siz
Tilmagin aslo
Yiqilsa ham nola
Qilmagan aslo
Erkakning boshini
Egmagin hayot
Erkakning boshini
Egmagin hayot