Oyim aytar kelin topay
O'g'lim senga yor yor
Oyijonim suyganim bor
Taqdir taxir yor yor

Oyim aytar kelin topay
O'g'lim senga yor yor
Oyijonim suyganim bor
Taqdir taxir yor yor

Suygan yorim bevafodir
O'zga uyda yor yor
O'z baxtini kutmoqdadur
Mendan ketib yor yor

Suygan yorim bevafodir
O'zga uyda yor yor
O'z baxtini kutmoqdadur
Mendan ketib yor yor