Ota onang telba bo'lsa boylab bog'
Degan edi qancha buyuk zotlar
Ortiq bo'lib qoldimmi qarigan chog'
Endi ona kerak emasmu bolam
Endi ota kerak emasmu bolam
Ortiq bo'lib qoldimmi qarigan chog'
Endi ona kerak emasmu bolam
Endi ota kerak emasmu bolam

Sen tug'ilgan chog'i qancha quvnabman
Zaxmat chekib sira g'amim yemabman
Keksayganda madorim deb o'ylabman
Keksayganda madorim deb o'ylabman
Endi ona kerak emasmu bolam
Endi ota kerak emasmu bolam

Keksaygan chog' buncha dilim yoqyabsan
Quyosh bolam qay tomondan chiqayapsan
Qo'rqamanda sen ham bola boqyapsan
Endi ona kerak emasmu bolam
Endi ota kerak emasmu bolam