Oshnolar ko'p shuhrat shoningga
Tashnalar ko'p yolg'iz joningga

Bor yo'g'ingga tasalli bergan
Qullug'lar qil onajoningga

Bor yo'g'ingga tasalli bergan
Qullug'lar qil onajoningga
Ta'zimlar qil onajopningga

Mehr berib qahr toparsan
Zikr etib makr toparsan

Mehr berib qahr toparsan
Zikr etib makr toparsan

Issiq sovuq joninga darmon
Qullug'lar qil onajoningga
Issiq sovuq joninga darmon
Qullug'lar qil onajoningga