Qanday yashashni bilmaydi hech kim
Birgina pul bilan ko'ngil to'lmaydi

Avval o'zi orzulardan kechgan
Menga ham orzu qilishga qo'ymaydi