Orqamdan gapirgan
Itlarga emas
Ularga ishongan
Qo'ylarga kudim
Xotinsifat bo'lvolib
G'iybatni olar
Erkakman deb yana
Dunyo jars olar

Orqamdan gapirgan
Do'stu dushmandim
Begonadan so'rab
Yurgan siyratim

Aytdilar pul topib
Kerilib ketdim
Havolanib baland
Osmon bo'lmadim
Totdim bu hayotning
Achchiq zahrini
Yo'qchilik chog'imda
Jigar qadrini