Seni olib borsam agar
O'zim bilan
So'zlashaman o'sha qora
Ko'zim bilan
Ovozing soz tushadi xo'p
So'zim bilan

Seni olib borsam agar
O'zim bilan
So'zlashaman o'sha qora
Ko'zim bilan
Ovozing soz tushadi xo'p
So'zim bilan
Yor qalbiga topasan yo'l
Chanqovuzim
Birga birga boraylik yur
Chanqovuzim

Yor qalbiga topasan yo'l
Chanqovuzim
Birga birga boraylik yur
Chanqovuzim