Shildir shildir suvlar oqar
Zomin degan tog'larda
Go'zal go'zal ojulari
O'ynar ekan bog'larda

Shildir shildir suvlar oqar
Zomin degan tog'larda
Go'zal go'zal ojulari
O'ynar ekan bog'larda
Yozi go'zal sozi go'zal
Udumlari beqiyos
Yozi go'zal sozi go'zal
Udumlari beqiyos
Yigitlarin aytmaysizmi
Ko'pkariyu chavandoz
Yigitlarin aytmaysizmi
Ko'pkariyu uloqboz
Shildir shildir suvlar oqar
Zomin degan tog'larda
Go'zal go'zal ojulari
O'ynar ekan bog'larda

Shildir shildir suvlar oqar
Zomin degan tog'larda
Go'zal go'zal ojulari
O'ynar ekan bog'larda