Boshing g'amga botirmoqda
Jahon aslo arzimaydi
Darvesh tunni mayga sotding
Qimmatiga arzimaydi

Arzimaydi arzimaydi
Yeru suvga arzimaydi

Mayfurushlar bu tuningni
Bitta jonga xarid qilmas

Go'zalsan jondayin taqvoying
Qadah mayga arzimaydi
Arzimaydi arzimaydi
Yeru suvga arzimaydi

Etma jafo kel ey bizga
Vafo qil

Muhabbat ko'zi bilan
Bizga bitta nazar qil