Qalbimni tirnaydi
Bezovta yurak
Ko'nglim farishtasi
Sen bo'lsang kerak
Uyquga yotaman
Seni ko'ray deb
Bir bora yo'qlab qo'y
Tushda bo'lsa ham
Uyquga yotaman
Seni ko'ray deb
Bir bora yo'qlab qo'y
Tushda bo'lsa ham
Bir bora bir bora
Bir bora yo'qlab qo'y jonim
Tushda bo'lsa ham
Bir bora bir bora
Bir bora yo'qlab qo'y jonim
Tushda bo'lsa ham