Men yiqilsam salomimni
Kimlar oldi
Mahzun yurak o'lik misol
Oyga to'ldi
Mayli sizga omad bersin
Yaratganim
Kambag'alni ko'ngli
Ko'ngil bo'lmay qoldi

Mayli sizga omad bersin
Yaratganim

Kambag'alni ko'ngli
Ko'ngil bo'lmay qoldi

Sovchilikka borsa onam
Qaytardilar
Ul go'zlallar sevishimni aytardilar
Sevgim tirik edi goho
O'ldirdilar
Kambag'alni ko'ngli ko'ngil
Bo'lmay qoldi