Yoshim ham o'n sakkizdan oshdi
Tunlari uyqularim qochdi
Nozima shu qizlarni ko'rib
O'yu hayollarim jo'g' oshdi
Yoshim ham o'n sakkizdan oshdi
Tunlari uyqularim qochdi
Nozima shu qizlarni ko'rib
O'yu hayollarim jo'g' oshdi

Sochlari qora ko'zlari boq
Buncha asal qiz emas qo'g'irchoq
Go'rishasin bol darishasin bol
Go'rishasim bor
Tanishasim bor
Mazzi muchchi qizlar

Sochlari qora ko'zlari boq
Buncha asal qiz emas qo'g'irchoq
Go'rishasin bol darishasin bol
Go'rishasim bor
Tanishasim bor
Mazzi muchchi qizlar