Diydorni qizg'andi
Dildordan yurak
Qiynaydi o'zini
Bitmas ne kerak
Armonga belangan
Undagi tilak
Tinglashni bilmaydi sevgi

Diydorni qizg'andi
Dildordan yurak
Qiynaydi o'zini
Bitmas ne kerak
Armonga belangan
Undagi tilak
Tinglashni bilmaydi sevgi

Sevgi
Tinglashni bilmaydi sevgi
Sevgi
Hijronga to'ymaydi
Sevgi
Ayashni bilmaydi
Sevgi sevgi sevgi