Soyamga salom bergan
Pul uchun jonin bergan
Soxta mehribon qilgan
Soxta do'stmi soxta do'st

Soyamga salom bergan
Pul uchun jonin bergan
Soxta mehribon qilgan
Soxta do'stmi soxta do'st

Ey do'st ey do'st
Ey do'st ey do'st
Soxta do'stim ayyor do'stim
Soxta do'stim ayyor do'stim
Ko'zlari ayyor boqar
Quloqqa lag'mon osar
Shunday o'ziga yoqar
Soxta do'stmi soxta do'st

Ey do'st ey do'st
Ey do'st ey do'st
Soxta do'stim ayyor do'stim
Soxta do'stim ayyor do'stim