Sharafli to'yga keling
Do'stlar qadrdonlar
Sevimli yor yoronlar
Qadrli mehmonlar

Sharafli to'yga keling
Do'stlar qadrdonlar

Sevimli yor yoronlar
Qadrli mehmonlar
Visol bazmida to'y
Boshlanib chalinsin soz

Ajab emaski ketar
Dildagi armonlar

Visol bazmida to'y
Boshlanib chalinsin soz
Ajab emaski ketar
Dildagi armonlar