Galing qizlar soz etayli
Ko'z o'ynatib noz etayli
Galing qizlar soz etayli
Ko'z o'ynatib noz etayli

Sozga mushtoq ko'ngillarni
Baxor ila soz etayli
Sozga mushtoq ko'ngillarni
Baxor ila soz etayli