Oqibatni tamom qildik
Ado qildik sevib sevib
Boshimizga balo qildik
Xato qilding xato qildim
Xato qildik do'stligimiz yaxshi
Edi do'stligimiz yaxshi edi
Oqibatni tamom qildik
Ado qildik sevib sevib

Boshimizga balo qildik
Xato qilding xato qildim
Xato qildik do'stligimiz yaxshi
Edi do'stligimiz yaxshi edi