Go'zlarima gulib
Boqqanlaringni
Jonimni o'tlara
Yoqqanlaringni
Mani o'zgalarga
Sotganlaringni
Bilaman hammaga
Aytganlaringni

Go'zlarima gulib
Boqqanlaringni
Jonimni o'tlara
Yoqqanlaringni

Mani o'zgalarga
Sotganlaringni
Bilaman hammaga
Aytganlaringni
Ko'pakan dunyoga
Qoshi kamonlar
Qomatini bezab
Yurgan sanamlar