Sahroga o'xshagay
Ayolsiz dunyo

Qurigan qaqshagay
Ayolsiz dunyo
G'alati tuyular

Ayosiz dunyo
Jim qoladi ayolsiz dunyo
Ko'p gapmi kam gapmi
Ayol bor bo'lsin

Chaqqonmi yo bo'shmi
Ayol bor bo'lsin

Go'zalmi xunukmi
Ayol bor bo'lsin

Semizmi oriqmi
Ayol bor bo'lsin
Senizmi oriqmi
Ayol bor bo'lsin

Semizmi oriqmi
Ayol bor bo'lsin
Senizmi oriqmi
Ayol bor bo'lsin