Boylikni jonidan ortiq sevganlar
Bu ishlari xatoligin bilganlar
Keyin afsuslarda qolib ketmanglar

Sog'ligingni qadrini bil
O'zinga boq
Sog'liqdan foydali
Na bir so'zina boq

Qadringni bilmaganlarni
Chetlarga ot
Sog'ligingni qadrini bil
O'zinga boq
Sog'ligingni qadrini bil
O'zinga boq
Sog'liqdan foydali
Na bir so'zina boq

Qadringni bilmaganlarni
Chetlarga ot
Sog'ligingni qadrini bil
O'zinga boq