Har nomardga aytma dardu siringni
So'zingni balosida yig'gancha bo'lmas
Bo'sa bilan dog'lab dona ko'zingni
Achchiq yoshlaringni to'kkancha bo'lmas

G'ussa bilan dog'lab dona ko'zingni
Achchiq ko'z yoshlaringni to'kkancha bo'lmas
Itoatda toqatu ko'zingni
Ta'ma qilib sarg'aytirma ko'zingni