So'ranglar so'ranglar
Servgani kim ekane

Ko'ngliga quloq solinglar
O'zi nima derkan

Sevganimni bilardi
Yoshlikdan mani sevardi
Birga yashaymiz deb
Orzular qilib yurardi

Sovchilar qator qator
Kelar bo'ldi uylaringga

Sezmay qolibman seni
Bo'ying yetib qolibdi

Menday oddiy sodda
Bola u yoqda tursin
Kazo kazo joylardan
Senga og'iz solibdi