Uyqusida toshdek qotgan
Osmonlarga gullar otgan
Yulduzlarni sanab yotgan
Bolaligim yaxshi edi

Hazonlarni o'ynab yurgan
Tuproqda ham qasr qurgan
Orzularni hayol surgan

Bolaligim yaxshi edi
Orzularni hayol surgan
Bolaligim yaxshi edi

Gulzorlarni makon qilgan
Lolaligim yaxshi edi
Quyosh menga har kun kulgan
Bolaligim yaxshi edi

Ko'ngil doim to'q bo'lgan payt
Tinim bilmay sho'x bo'lgan payt
Biror tashvish yo'q bo'lga payt

Bolaligim yaxshi edi
Biror tashvish yo'q bo'lga payt
Bolaligim yaxshi edi

Xato ishlar qilinmasdi
Ota onam qarshi edi
Urushsalar bilinmasdi
Bolaligim yaxshi edi

Qani o'sha o'sha kunlar
Onam ertak aytgan tunlar
Sog'inmadi ayting kimlar

Bolaligim yaxshi edi
Sog'inmadi ayting kimlar
Bolaligim yaxshi edi