Bir shirin bir achig' totyapman
Goxi changox changa botyapman
Bir shirin bir achig' totyapman
Goxi changox changa botyapman

Aravamni o'zim tortayapman
Sizga nima sizga g'iybatchi
Aravamni o'zim tortayapman
Sizga nima sizga g'iybatchi

Oddiygina hayottu tarzim
Turmushimdan yoq biron arzim
Oddiygina hayottu tarzim
Turmushimdan yoq biron arzim