E dilamba zan bobo
E jonamba zan bobo
E dilamba zan bobo
E jonamba zan bobo
E Larzon larzon bobo
E jumon jumon bobo
E Larzon larzon bobo
Ebe jumon jumon bobo
Dilamba zan bobo
Jonamba zan bobo
Dilamba zan bobo
Jonamba zan bobo

Larzon larzon bobo
Jumon jumon bobo
Larzon larzon bobo
Jumon jumon bobooo
EE yak budas yak nabudas
Yak bobo kayfiy budas
Dishas daroz mo'yash safed
Ba sarash du qalpoq ee ba sarash du qalpoq
EE yak budas yak nabudas
Yak bobo kayfiy budas
Dishas daroz mo'yash safed
Ba sarash du qalpoq ee ba sarash du qalpoq

Boboya xudash xuro'zboz
Xuro'zash bud qad daroz
Xuro'z xuro'z dilangi
Zotash zoti kulangi
Jonamba zan bobo
E Dilamba zan bobo
Ibi Jonamba zan bobo
E Dilamba zan bobooo
Larzon larzon bobo
Jumon jumon bobo
Larzon larzon bobo
Jumon jumon bobooo

Isto isto isto Kampira doshta isto
Isto isto isto Kampira doshta isto
Daraxt peshashba ishto kampira doshta isto
Daraxt peshashba ishto kampira doshta istooo
E Jonamba zan bobo
E Dilamba zan bobo
E Jonamba zan bobo
E Dilamba zan bobooo
Larzon larzon bobo
Jumon jumon bobo
Larzon larzon bobo
Jumon jumon bobooo

Boboya xudash xuro'zboz
Xuro'zash bud qad daroz
Xuro'z xuro'z dilangi
Zotash zoti kulangi
E Jonamba zan bobo
E Dilamba zan bobo
E Jonamba zan bobo
E Dilamba zan bobooo
Larzon larzon bobo
Jumon jumon bobo
Larzon larzon bobo
Jumon jumon bobooo