Ko'chada aylanib yurvadim yana
Chiqib qoldi oldimmdane bir bala
Kimakan deb man o'ylanib yurvadim
Jummi otani bolasikan shu bola
Jummi otani bolasikan shu bola
Jummi otani bolasi
Jummi otani bolasi
Oldi mani aqlimni
Jummi otani bolasi
Go'zlarini orasinda bor hali
Qo'shiq qo'ysa o'nab ketar orqali
Xudo bergan talant sanga borakan
Gal ikkimiz birga qo'shiq aytali
Gal ikkimiz o'ynab qo'shiq aytali
Jummi otani bolasi
Jummi otani bolasi
Oldi mani aqlimni
Jummi otani bolasi
Jummi otani bolasi
Jummi otani bolasi
Oldi mani aqlimni
Jummi otani bolasi