Shamol sabab ehtimol
Tunda eshik g'ichirlar
Boshlanadi hovlida
Pichir pichir pichirlar
Sizga nima nima nima
Siz uxlang uxlang
Ishingiz bo'lmasin qo'yavering
Shamol sabab ehtimol
Tunda eshik g'ichirlar
Boshlanadi hovlida
Pichir pichir pichirlar
Sizga nima nima nima
Siz uxlang uxlang
Ishingiz bo'lmasin qo'yavering
O'ynasin o'ynasin
Yigit ra'yi o'lmasin
O'ksinmasin qiz o'ksinmasin
O'ynasin o'ynasin
O'ynasin o'ynasin
Yigit ra'yi o'lmasin
O'ksinmasin qiz o'ksinmasin
O'ynasin o'ynasin

Pappa pappa pappa pappa
Pappa pappa pappa pappa
Pappa pappa pappa pappa
Pappa pappa pappa pappa

Oshiqlari ham oshiqdek
Mayli ko'ngil xushlashsin
Ikki oshiq istasa
Disht disht disht mushtlashsin
G'iybat qilmang yigitni
Uyaltirmang qizni ham
Shunday o'tli muhabbat
Siylar bo'lsin sizni ham
Diydoriga bir birin
Termulishib to'ymasin
Kimda kimni ko'ngli bor
Qo'yavering
O'ynasin o'ynasin
Yigit ra'yi o'lmasin
O'ksinmasin qiz o'ksinmasin
O'ynasin o'ynasin
O'ynasin o'ynasin
Yigit ra'yi o'lmasin
O'ksinmasin qiz o'ksinmasin
O'ynasin o'ynasin

Pappa pappa pappa pappa
Pappa pappa pappa pappa
Pappa pappa pappa pappa
Pappa pappa pappa pappa