Yaxshi kuning yaxshi
Yomon kuningda
Yoningda bo'lganlar

Yondosh bo'lmaydi
Qo'lin cho'zguvchi

Kam yiqilganingda
Hamma qarindosh ham
Qondosh bo'lmaydi

Yaxshi kuning yaxshi
Yomon kuningda
Yoningda bo'lganlar

Yondosh bo'lmaydi
Qo'lin cho'zguvchi

Kam yiqilganingda
Hamma qarindosh ham
Qondosh bo'lmaydi