Ko'zlari qoram so'zlari donam
Unutdingmi yolg'onchi yorim
Ko'zlari qoram so'zlari donam
Sevmaydi meni o'sha zolim

Ko'zlari qoram so'zlari donam
Unutdingmi yolg'onchi yorim
Ko'zlari qoram so'zlari donam
Sevmaydi meni o'sha zolim