Yoz o'ti kuz o'tti
Qish yetib keldi
Bo'ralab bo'ralab
Yog'ar oppq qor
Ayt erkam nimaga
Qoshing chimirildi
Ko'zlaring nimani
Qumsar intizor

Yoz o'ti kuz o'tti
Qish yetib keldi
Bo'ralab bo'ralab
Yog'ar oppq qor

Ayt erkam nimaga
Qoshing chimirildi
Ko'zlaring nimani
Qumsar intizor

Yo qishni xush ko'rmay
Diling o'ksidma
Baxorni sog'inib
Kutarsanmi yo

Men senga oshkora
Aytsam bir sirni
Balki sen aytarsan
Qishga tasanno