Tog'u toshni gul qilgan
Ikki yoshni bir qilgan
Salom salom yor yor
Kelin salom yor yor
Avval Xudoga salom
Payg'ambarlarga salom

Uyning katta bekasi
Sef kalitining egasi
Toza noka Shubasi
Kelin salom yor yor
Qabul aylang qaynonasi
Sizga salom yor yor

Pullar yig'ib pul bergan
Sarpoga moshina qo'y bergan
Sevganini olishga qo'yib bergan
Kelin salom yor yor
Qabul aylang qaynotasi
Sizga salom yor yor

Tog'oroga chizkeyklar keldi
Amma xolalalar keldi
Kelin salom yor
Qabul aylang amma xolalar
Sizga salom yor yor

Malibu Merslar haydagan
Hech narsadan qaytmagan
Jiyanni sirini aytmagane
Kelin salom yore
Qabul aylang amaki tog'alar
Sizga salom yor

Ko'zlarida Shadi ten
Tuflilari Labutin
Instagramda blogger deng
Kelin salom yor yor
Qabul aylang qaynisingillar
Sizga salom yor yor

Lezginkaga o'ynagan
Qizlarga qarashni qo'ymagan
Dollor qistirib to'tmagan
Kelin salom yor yor
Qabul aylang kuyov jo'ralar
Sizga salom yor yor

Joynnamozi qo'lida
Makkatillo yo'lida
Joynnamozi qo'lida
Makkatillo yo'lida
Qabul aylang doda buvijonisi
Sizga salom yor