Yo qotmaganmiz otmaganmiz
Otganlani sotmaganmiz
Sotganlani otmaganmiz

Qancha ko'rishmadik lekin
Sog'inguncha bormaganmiz
Bahona topmaganmiz
Shunchaki xohlamaganmiz

Xo'p nima desam bo'ladi
Adabiyot ramkasida
Sheriyat lampasida