Sholikor dexqonim mening
Aziz diyorim mehnatda
Chiniqqan har bir qizu o'g'loning
Sholikor dexqonim mening

Aziz diyorim mehnatda
Chiniqqan har bir qizu o'g'loning
Gurlan gurlan azaldan
Noming ulug' bo'lib kelgan
Gurlan gurlan azaldan
Bobo dexqonlarning
Manzili bo'lib kelgan
Xoramizda yadonadir
Gurlanday yurt bir donadur
Azamt nur har doyim
Yurtning ishqida yonadur
Xoramizda yadonadir
Gurlanday yurt bir donadur
Azamt nur har doyim
Yurtning ishqida yonadur
Yurtning ishqida yonadur