Har narsani borida qadriga yetgin
Duo olib murod-u maqsadga yetgin
Farzandlik burchingni doim oqlab yurgin
Ota onani boylikka topib bo'lmas
Yo'qotganlardan so'ra keyin topib bo'lmas

Oltin emas duo ol deganlari rost
Qarilarni paridan ustun qo'ygani rost
Ozor berma yig'latma sendan il;timos
Ota onani mansabga topib bo'lmas
YTo'qotganlardan so'rab ko'r
Keyin topib bo'lmas