Qayda bo'lmasin
Xudo qo'llasin

Bu dunyoda hech
Erkak sinmasin

Qiyinchilikdan yo yo'qchilikdan
Yo ichkilikdan erkak sinmasin
Qiyinchilikdan yo yo'qchilikdan
Yo ichkilikdan erkak sinmasin

Qarzlarga botib
Bor budin sotib

Qadrin yo'qotibe
Erkak sinmasin

Davralarda jim
Go'yo u hech kim
Erkak tilagime
Erkak sinmasin