O'zgaribdi bugun
Uni menga qarashi

Menga orzu go'yo
Kelib holim so'rashi

O'zgaribdi oldin
Bunday emas edi u
Yuzida ko'rinmaydi
Oldingi quvonch kulgu

Gap so'zlar o'zgargan
Erkalik ham qilmaydi

Ahvolim kayfiyatim
Hech ham so'ramaydi

Bilmadim kimga beradi
U endi e'tibo
Menimcha shu bugun
Ko'rishamiz so'ngi bor

Hammaga birdek
Ishongaligim uchunmi yo

Hammadan ko'r unga
Mehrim ko'p edi go'yo