Ohim osmonga yetdi
Voy alam voy alam

Yuragimga o't ketdi
Voy alam voy alam

Axd-u poymon qilgan edik
Voy alam voy alam
Sevganim qo'ldan ketdi
Voy alam voy alam