Berila manga o'sha oq qora klaviaturamni
Biroz unutarman beshavqat qo'pol naturamni
Qachonki aytishga so'ziz qolmaganada shunchaki