Bir chetta yig'laydi
Sevgim bir chetta
Yig'laydi qalbim
Bir chetta yig'laydi

Sevgim bir chetta
Yig'laydi qalbim
Ayrilsa ham abad
Ko'nglimiz seni tashlab

Kelmaydi ketgim
Sen meni ox zorimda
Xayolimda meni yonimada
Armonlarim o'chmas yodimda

Seni tashlab
Kelmaydi ketgim
Armonlarim o'chmas yodimda
Seni tashlab
Kelmaydi ketgim