Ёшлик сени куйламаган ким
Эртакларда суйламаган ким
Кексайганда буйламаган ким
Уйлаб яна суйламаган ким

Эй маним эй маним ёшлигим
Ун саккиз ун саккиз ёшлигим
Кайдасан кайдасан севгилим
Ой юзли ой юзли калам кошлигим

кечагидек ёдимда бари
армонлари қийнаб ўтади
қайтиб келган баҳор сингари
ёшлик бизни ташлаб кетади