Shirin kulgularingdan
O'zimni yo'qotaman
Moviy ko'zlaring ko'rib
Men aqildan ozaman
Chora topsam agar
Parvoz etardim oy va
Yulduzlar yo'li tomon
Ko'zlaring yulduzniki

Yuzlaring oyniki
Qo'rqmasdan aytardim
Ularning yuziga
Shirin kulgularingdan

O'zimni yo'qotaman
Moviy ko'zlaring ko'rib
Men aqildan ozaman
Chora topsam agar

Parvoz etardim oy va
Yulduzlar yo'li tomon
Ko'zlaring yulduzniki
Yuzlaring oyniki

Qo'rqmasdan aytardim
Ularning yuziga
Shirin kulgularingdan
Qo'lingni ber uchamiz samolarga