Kuyida men yosh boshimni
Urmagan ostyona yo'q
Elda bor shunday mas'al
Jon kechmasang janona yo'q
Elda bor shunday mas'al
Jon kechmasang janona yo'q